Administration

Custom Bolig Administration af Andelsforening

Vores kerne administrationsydelser og modeller

Hos Custom Bolig Administration er vi blevet kendt for vores direkte, målrettet og resultatorienterede løsningsmodeller. Af vores kunder har vi lært, at det er punktlighed og den individuelle behandling der får nye kunder til, at vælge os.

Vores fokus ligger hos kunden og på at møde forventningerne.

Custom Bolig administration starter et samarbejde altid med en dialog, hvor vi afdækker kundens behov. På denne måde sikrer vi en individuel løsning, der præcist løser de opgaven, som kunden ønsker det. Alle ejendomme er tilknyttet ledelsen i Custom Bolig Administration, som også har ansvaret for, at varetage al kontakt i alle henseender. Vi sætter os grundigt ind i forholdene omkring hver enkelt ejendom, så vi ved hvem der skal kontaktes og hvordan.

Har du brug for Custom Bolig administration i forbindelse med udlejning?
Hvad enten det drejer sig om hele udlejningsejendomme eller en enkelt enhed, igangværende eller fremtidige behov, erhverv eller bolig, så kan Custom Aolig administrere forholdet.

Custom Bolig Udlejning har allerede mange kunder der benytter sig af administration!

 

Custom Bolig Administration af Andelsforening omfatter bl.a.:

Økonomisk styring

Vores administration af ejerforeninger bygger på en effektiv økonomisk styring med regelmæssig regnskabsrapportering og dialog med bestyrelse og ejere.
Bestyrelsen i andelsforeningen har ansvaret for den daglige ledelse af foreningen med alt hvad dertil hører.
Samtidig skal der tænkes fremadrettet, så man sikrer aktiverne bedst muligt.

Bestyrelsesmedlemmerne har også et liv uden foreningslivet og derfor er det afgørende at vælge den optimale administrations partner.
Custom Bolig Administration af andelsforening omfatter bl.a.:

 • A conto fællesudgiftsforhøjelser effektueres.
 • Ydelser såsom opkrævning af a conto varmebidrag altid er i overensstemmelse med ejendommens estimerede forbrug.
 • Varme- og andre forbrugsregnskaber udfærdiges indenfor de i andelsforeningens vedtægter og lovgivningens fastsatte rammer.
 • Løbende bogføring og bestyrelsesrapportering.
 • Betaling af fakturaer.
 • Regnskab udfærdiges til tiden.
 • Udfærdigelse af et gennemskueligt beslutningsgrundlag i forbindelse med generalforsamlingsindkaldelse og afholdelse af selve generalforsamlingen.
 • Deltagelse på generalforsamlingen som uvildigt dirigent.
 • Registrering og kontrol af indbetalt husleje.
 • Husleje restance behandles ud fra en fast rykkerprocedure.
 • Den eventuelt aftalt lejeregulering gennemføres effektivt.
 • Ansættelse, afskedigelse af ejendomsfunktionær.
 • Udfærdigelse af erhvervs- og boliglejekontrakter.
 • Udfærdigelse af fremlejekontrakter.

Derfor skal i vælge Custom Bolig Administration af Andelsforening:

 • Fast administrationshonorar.
 • Løbende underretning om drift.
 • Løbende juridisk rådgivning.
 • Optimering af likviditeten.
 • En objektiv og punktlig samarbejdspartner der udelukkende handler i foreningens interesse.

Hvad enten det drejer sig om hele udlejningsejendomme eller dele heraf, igangværende eller fremtidige behov, erhverv eller bolig, så kan Custom Bolig Udlejning administrere forholdet.

Vi lægger vægt på langvarige kundeforhold baseret på gensidig tillid og respekt!
Vi er meget bevidste om, at vi påtager os et stort ansvar, når vi administrerer vores kunders ejendomme. Vi vægter det derfor meget højt, at vores medarbejdere besidder den fornødne specialviden, så de er klædt på til at forvalte de store ejendomsværdier og de betydelige klientmidler, der er os betroet.

Vi hos Custom Bolig Udlejning kommer meget gerne ud og præsenterer os, møder bestyrelsen, besvarer spørgsmål og giver et tilbud på et fremtidigt samarbejde.

Copyright (c) 2009 Custom Bolig Udlejning - Telefon: +45 2061 0303