Maling af lejlighed

istandsættelse ved fraflytning

Når du skal fraflytte en bolig, er der ofte et krav om, at boligen skal istandsættes. Under istandsættelsen bliver diverse fejl og mangler udbedret. Derudover bliver boligen ofte også malet. På den måde bliver boligen flot og klar til den næste indflytter.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvad der sker under en istandsættelse ved fraflytning, kan du blot læse videre. Her bliver processen gennemgået.

Hvad er en fraflytning?

Når du som lejer fraflytter dit lejemål, er der tale om en fraflytning. Det vil ofte ske efter, at du har opsagt dit lejemål. I nogle tilfælde sker fraflytningen også som følge af, at udlejeren – berettiget – har opsagt dit lejemål.

Når du som lejer overdrager dine nøgler til udlejeren, vil du ikke længere have adgang til lejemål. I så fald er der officielt tale om en fraflytning.

Ifølge lejeloven skal du som lejer være ude af lejemålet senest kl. 12 på fraflytningsdagen. Der er dog mulighed for, at du og udlejeren kan aftale noget andet i lejekontrakten. Hvis I ændrer i den aftale, er det en god idé at få det på skrift. På den måde kan der ikke opstå uenigheder om det aftale tidspunkt senere.

Fraflytningssyn

Ved fraflytning vil der være et såkaldt fraflytningssyn. Her gennemgår du og udlejeren, eller en repræsentant på udlejerens vegne, boligen. Her bliver der undersøgt, om der er opstået skader og slidtage i boligen, som følge af dit lejemål.

Selve fraflytningssynet munder også ud i en såkaldt fraflytningsrapport. Her står der, hvorvidt boligen er i skønneste orden, eller om den har fået skader. Fraflytningsrapporten danner udgangspunktet for den kommende istandsættelse ved fraflytning. Her vil de eventuelle skader blive udbedret.

Ligesådan vil boligen ofte også blive malet under en istandsættelse ved fraflytning.

Det kan du selv gøre

Det er dig som lejer, der skal betale for istandsættelse ved fraflytning. Det bliver først og fremmest trukket fra det depositum, som du betalte, da du flyttede ind i lejligheden. Hvis prisen for istandsættelse ved fraflytning overstiger det beløb, som du har betalt i depositum, vil du få en ekstraregning.

Derfor er det altid en god idé at passe på lejemålet, når du bor til leje. På den måde minimerer du risikoen for at få en dyr ekstraregning. Og så er det naturligvis også altid god stil at passe på andres ejendom, når du lejer den.

Derudover er det forskelligt, hvorvidt du selv må istandsætte lejligheden. Ifølge nogle lejekontrakter skal en professionel maler male lejemålet efter fraflytning. Men ifølge andre kontrakter må du gerne selv male. På den måde kan du spare en del penge.

Maling af lejlighed ved fraflytning

Som udgangspunkt skal en lejlighed altid males, når en lejer fraflytter den. Det er kun, hvis lejemålet er under en såkaldt B-ordning, at den ikke skal males. Derudover er det lidt forskelligt, hvordan reglerne for maling af lejlighed er.

Nogle steder må du, som tidligere nævnt, gerne male selv. Det kræver ofte, at du anvender en speciel farve. Derudover kræver det naturligvis også, at du er nogenlunde god til at male, så resultatet bliver ordentligt. Ellers risikerer du, at udlejeren kræver, at en professionel maler gør det om. Vil du derimod gerne have nogen til at male for dig, kan du med fordel indhente tre tilbud fra malere her.

Hvis du har boet i lejemålet i mere end 8 år

Hvis du har boet i lejemålet, og det er en almen bolig, gælder nogle særlige regler. Det er nemlig sådan, at udlejer løbende skal overtage forpligtelsen til den indvendige vedligeholdelse. Helt konkret overtager udlejer 1% af istandsættelsesudgiften per måned, lejeren bor i lejemålet.

Hvis du derfor har boet i en almen bolig i mere end 8 år og 4 måneder, har udlejeren altså overtaget samtlige udgifter til istandsættelse ved fraflytning.

Hvis du har boet i lejemålet i mere end 10 år

Hvis du har boet i samme almene bolig i mere end 10 år, og du har den udvendige vedligeholdelsespligt, skal udlejere gradvis begynde at overtage denne. Det betyder derfor, at desto længere tid du bor i boligen, desto større andel af istandsættelsesudgifterne tilfalder udlejeren.

Husk at aflevere nøglerne til tiden

Når du fraflytter et lejemål, er det vigtigt, at du afleverer nøglerne til tiden. Hvis du ikke får afleveret nøglerne rettidigt, kan udlejer kræve, at du betaler for en måneds ekstra husleje og forbrug. Det kan hurtigt blive en dyr omgang i sig selv.

Hvis du samtidig også får en dyr ekstraregning for istandsættelse ved fraflytning, kan det løbe op i mange tusinde kroner. Gør derfor livet nemmere for dig selv og husk alle nøglerne, når du skal fraflytte en lejlighed. Det vil du uden tvivl takke dig selv for senere, når du modtager regningen for istandsættelse ved fraflytning.